Finančná správa SR - EZU pre elektronické podávania daňových priznaní

Factory 4 Solutions a.s. realizovala v rámci projektu jednotného výberu daní a poistného UNITAS systém pre podávanie daňových priznaní v elektronickej podobe. Úlohou systému, ktorý je ďalším klonom systému elektronického zberu údajov EZU, je umožniť komunikáciu bez nutnosti inštalácie akýchkoľvek komponentov na strane klienta len s použitím webového prehliadača. Projekt bol realizovaný ako subdodávka spoločnosti Bank Pro Soft s.r.o. vrámci jej subdodávky IBM Slovensko, ktorá je koncovým dodávateľom Finančnej správy a nasadený do rutinnej prevádzky 24. januára 2012. Systém je dostupný na https://esluzby.drsr.sk/.